0
0Košík

Ochrana osobních údajů

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobních údajů

Využíváte-li služeb společnosti VEDE s.r.o. (dále jen „společnost“), resp. objednáváte-li zboží prostřednictvím internetového obchodu www.vede.cz, svěřujete nám své údaje. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Co jsou to osobní údaje?

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce. Naše společnost prohlašuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů.

Veřejné webové stránky společnosti jsou přístupné na internetu bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V některých případech však potřebujeme my nebo naši partneři získat určité informace, abychom vám mohli poskytovat odpovídající a úplné služby.

Údaje shromažďujeme třemi způsoby, a to když nám je poskytnete sami, automaticky při používání našich webových stránek, případně jsou-li nám předány třetími stranami.

Závazky naší společnosti k ochraně osobních údajů.

Naše společnost se zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků, partnerů, dodavatelů a návštěvníků svých webů a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabízených služeb.

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingovým akcím prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a mohou být se souhlasem kupujícího užity též k prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího (týká se prakticky výhradně nákupů na splátky). Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. vyjma situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), a v případech vymezených těmito zásadami, zejména pak v rámci speciálních marketingových akcí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Proč osobní a neosobní údaje zpracováváme a jak?

1) Údaje pro realizaci obchodních transakcí

To je jednoduché, v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Poskytujeme zboží a služby, které jsou určeny vám, zákazníkům, a pro realizaci obchodních transakcí jsou vaše osobní údaje nezbytné. Jedná se zejména o vaše jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu a telefonní číslo (popřípadě jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), abychom vás byli schopni kontaktovat. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. Poskytnutí těchto údajů a jejich zpracování je nevyhnutelné pro úspěšné uzavření a následné plnění kupní smlouvy. V případě platby předem na náš účet potřebujeme znát ještě číslo vašeho bankovního účtu.

Jelikož jsou tyto vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný váš výslovný souhlas. Můžete si ovšem být jisti, že informace, které shromažďujeme, budeme chránit. Objednáním námi nabízeného zboží nebo služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a sdílením vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud konkrétní produkty neuvádějí jinak, týkají se tyto Zásady všeho námi nabízeného zboží a služeb společnosti.

Legitimním účelem zpracování je taktéž péče o vás, naše zákazníky. Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

2) Automaticky shromažďované údaje

Nepřetržitě se snažíme o zlepšování našich služeb, a to zejména pomocí historie vašich objednávek a chování na webu. Dokážeme vám tak nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání).

Většina automatizovaného shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím souborů cookie. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce webu naší společnosti. Naše společnost za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

3) Údaje získané za účelem vylepšení nabídky produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k poskytování bezplatných nabídek

Některé osobní údaje můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a pokud platíte kreditní (platební) kartou, pak také vaše platební údaje. Shromažďujeme je, když:

 • si vytvoříte uživatelský účet, zadáte objednávku nebo registrujete produkt;
 • žádáte o podporu produktu nebo jinou službu;
 • žádáte o poskytnutí informací o produktech;
 • účastníte se průzkumů.

Tyto údaje používáme za účelem vylepšení nabídky produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k poskytování bezplatných nabídek, abychom je mohli i nadále poskytovat zdarma.
Údaje, pomocí kterých bychom vás mohli identifikovat, označované jako osobní údaje, používáme k následujícím účelům:

 • abychom vám mohli umožnit nakupování, poskytnout přístup ke službám nebo vás zapojit do nabízených činností;
 • abychom vám mohli poskytovat informace o novinkách, o nabízeném zboží, produktech i službách a další požadované informace;
 • abychom mohli do vašeho zařízení odesílat zprávy o službách;
 • abychom vám mohli zasílat novinky, informační e-maily nebo jiné informace týkající se naší společnosti;
 • abychom vám mohli nabízet zajímavé speciální možnosti, mimo jiné nabídky produktů a služeb třetích stran.

Používáme údaje z vašeho uživatelského účtu. Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

Vaše osobní údaje s vaším souhlasem využíváme též v oblasti marketingu, který slouží nejen jak informační zdroj pro Vás, ale též jako nástroj rozvoje našeho podnikání. E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit v nastavení osobního účtu, využitím odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo nám zašlete e-mail s žádostí o výmaz vašich osobních údajů evidovaných pro účely marketingu.

Zlepšování našich služeb je postaveno též na zpětné vazbě od vás, proto využíváme zákaznické hodnocení zboží a nákupu. Poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

4) Ostatní důvody

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

5)    Neosobní údaje

Údaje, pomocí kterých vás není možné identifikovat, označované jako neosobní údaje, používáme k různým účelům, mimo jiné k vylepšování našich produktů a služeb a k poskytování bezplatných nabídek. Konkrétně můžeme neosobní údaje používat k vytváření anonymních datových profilů a zajišťování marketingu šitého na míru, generování souhrnných statistických údajů a k vylepšování a správě našich stávajících produktů a vytváření nových produktů. I když není možné uvést zde všechny typy neosobních údajů, které shromažďujeme, snažili jsme se vám poskytnout obecný přehled typů neosobních údajů, které shromažďujeme, a příklady, které vám pomohou je lépe pochopit.

Pokud shromažďované údaje nepotřebujeme k zajištění osobně identifikovatelných charakteristik, anonymizujeme je a ukládáme způsobem, pomocí kterého vás nebude možné identifikovat. Například když shromažďujeme údaje o vaší IP adrese, můžeme vaši IP adresu anonymizovat skrytím poslední skupiny číslic (např. změnou řetězce 192.168.1.1 na 192.168.1.XXX)

Komu vaše údaje předáváme?

Ano, sdílíme vaše údaje s třetími stranami, ale to, kdy a jak je sdílíme, závisí na tom, zda se jedná o osobní nebo neosobní údaje. Naše společnost může sdílet neosobní údaje se třetími stranami a může zveřejňovat sloučené nebo anonymní informace. Neprodáváme ani nepronajímáme vaše osobní údaje třetím stranám.

Údaje nutné pro doručení zásilky předáváme přepravní společnosti, která pro nás zajišťuje doručení zásilek na základě smluvního závazku. Tato společnost je prověřeným dodavatelem služeb a smluvně se zavázala zpracovávat vaše údaje tak, jako bychom je zpracovávali my.

Část vašich údajů (na základě vašeho souhlasu), konkrétně pak údaje o vašem nákupu a e-mailovou adresu, dále poskytujeme našim smluvním partnerům, kteří nám pomáhají zajistit, aby naše služby zákazníkům byly stále lepší. Tímto postupem sledujeme pouze a jen oprávněný zájem na rozvoji našeho podnikání. Naši smluvní partneři pro nás ověřují vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Údaji o vašich platebních kartách naše společnost nedisponuje, i když s nimi u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Určité osobní údaje můžeme sdílet (jak je popsáno níže) zejména s poskytovateli hledání a vybranými prodejci, distributory a dalšími partnery, kteří poskytují služby naším jménem. Někteří naši poskytovatelé hledání od nás mohou požadovat sdílení vaší úplné IP adresy, aby mohli lépe zpracovat vaše dotazy. Poskytovatelé hledání mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se uplatňují pro soukromí těchto požadavků. Doporučujeme vám přečíst si tyto zásady ochrany osobních údajů, než tyto služby využijete.

Výměna informací s třetími stranami probíhá vždy na základě dohodnutých smluv a dohod o zpracování osobních údajů. Naše společnost provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Některé příklady zpracování údajů třetími stranami:

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Naše společnost používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu. Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google.

Portál Heureka.cz: jako provozovatel obchodu VEDE.cz jsme oprávněni předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Portál Zboží.cz: jako provozovatel obchodu VEDE.cz jsme oprávněni předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Zboží.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu služby Seznam Zboží.cz „Pokročilé měření konverzí“ poskytovaného společností Seznam.cz, a.s., do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Zboží.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Zboží.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek služby „Pokročilé měření konverzí“ dostupných na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/podminky-pokrocile-mereni-konverzi.

Provozovatel portálu Zboží.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu Pokročilé měření konverzí, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Zboží.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Sociální sítě: V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá nebo může využívat naše společnost, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí.

Sociální síť Webová adresaZásady ochrany osobních údajů 
Twitter https://twitter.com Zásady ochrany osobních údajů služby Twitter 
Google https://www.google.com Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google 
YouTube https://www.youtube.com Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube 
LinkedIn https://www.linkedin.com Zásady ochrany osobních údajů služby LinkedIn 
Facebook https://www.facebook.com Zásady ochrany osobních údajů služby Facebook 
Pinterest https://pinterest.com Zásady ochrany osobních údajů služby Pinterest 

Veškerý obsah, který publikujete v prostředích těchto sociálních sítí, je veřejně přístupný v rámci naší společnosti i mimo ni.

Při získávání informací (dolování dat a profilování) bude naše společnost pravidelně analyzovat prostředí sociálních sítí za účelem získání informací pro marketingové účely na základě existujících kontaktů kvůli vylepšení dat a nových kontaktů kvůli získání dat. Tato činnost probíhá automaticky. Tímto způsobem může naše společnost získávat osobní údaje nebo informace z veřejně přístupných zdrojů, pro které již z minulosti existuje souhlas nebo pro které nebyl z vaší strany udělen přímý souhlas ke shromažďování a ukládání dat.

Kamerové záznamy

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách a skladech. Tuto činnost zpracování máme řádně zaregistrovánu u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše kamenné provozovny a sklady jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Kamerový systém provozujeme samostatně bez třetích stran.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje, které zpracováváme pro účely plnění smluvního závazku, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat nejdéle po dobu 7 let nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracování, za předpokladu, že pominul důvod zpracování.

Osobní údaje nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat též na základě obecně závazných právních, bez ohledu na vámi udělený souhlas, a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy (např. u daňových dokladů je to nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu, po kterou budete využívat naše služby a poté obvykle další 3 roky po jejich zrušení.

Kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 14 dnů a poté jsou vymazány. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, kontaktujeme policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu tyto záznamy předáme, v takovém případně nejsou záznamy smazány do doby pravomocného skončení věci.

Jaký je právní podklad pro zpracování vašich osobních údajů?

1) Uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom spolu mohli obchodovat. Jakmile spolu uzavřeme smlouvu, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Jedná se především o údaje fakturační a doručovací.

2) Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom zlepšovali naše služby a abychom byli schopni vám poskytnout relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme zejména automaticky (cookies apod.).

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Námitku je možné podat prostřednictvím e-mailu na adresu info@vede.cz.

3) Souhlas subjektu údajů

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat v nastavení vašeho zákaznického účtu, přes odkaz v každém zaslaném e-mailu nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@vede.cz.

O váš souhlas vás žádáme taktéž v případě, že je nutné ověřit vaši schopnost splácet zboží, jehož kupní cenu nehradíte před nebo při převzetí v plné výši.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou soukromí?

Naše společnost bere ochranu osobních údajů a osobní práva vážně, bude vás v takových případech před použitím takových údajů nebo informací informovat o původu a kategorii shromažďovaných dat a požádá o váš souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním. Souhlas, který jste udělili naší společnosti, můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme). Upozornění: Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž splnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout. Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu jednoho roku od chvíle, kdy přestanete být zákazníkem (obvykle je však neuchováváme déle, než je nutné za účelem, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny). Máte právo zakázat používání nebo shromažďování určitých dat, včetně osobních a neosobních údajů.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit. Nezapomeňte však, že naše e-mailová sdělení mohou obsahovat důležité či užitečné informace o zboží či službách, které používáte.

Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení.

Jaké údaje nezjišťujeme, ani neshromažďujeme?

Naše společnost nezjišťuje ani neshromažďuje citlivé údaje.

Mezi citlivé údaje patří:

 • zájem o aktivity pro dospělé (např. alkohol, hazardní hry, seznamovací služby sexuálního charakteru, pornografie atd.) nebo účast na nich,
 • sexuální chování či orientace (například domněnka o sexuální orientaci uživatele odvozená z návštěvy na konkrétním webu),
 • informace o rase nebo etniku, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení rasové nebo etnické identity,
 • politické názory nebo přesvědčení (s výjimkou informací o veřejné registraci voličů v USA), například z webů nebo aplikací, které od uživatelů vyžadují potvrzení politického postoje nebo tato potvrzení ukládají,
 • členství v odborech, například na základě návštěvy uživatele na webu nebo v aplikaci odborů,
 • náboženské vyznání či přesvědčení, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení o náboženském vyznání či přesvědčení,
 • nepříznivý finanční stav nebo situace (například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel nízké úvěrové hodnocení nebo velké dluhové zatížení),
 • zdravotní nebo lékařské informace, například z webů nebo aplikací nabízejících zboží a služby konkrétní skupině uživatelů podle zdravotního stavu,
 • status dítěte mladšího 13 let,
 • domnělé či skutečné spáchání trestného činu, například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel záznam v trestním rejstříku,
 • rozvod či odloučení manželů, například z webů či aplikací pro rozvodové právníky nebo rozvodové poradenství

Jak dbáme na zabezpečení vašich údajů?

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, aplikujeme odpovídající opatření jak technického i organizačního rázu a jejich zabezpečení pravidelně kontrolujeme a zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vašimi a našimi zařízeními je šifrovaná. Vaše přihlašovací údaje jsou hashované a všechny jsou uloženy pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s kontrolovaným přístupem.

Jak se s námi spojit?

Máte-li k těmto Zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, nebo chcete uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@vede.cz nebo dle pokynů, jež najdete ve svém produktu nebo službě. Můžete se na nás obrátit také poštou na adrese sídla společnosti.

Co ještě byste měli vědět?

Na našich webových stránkách nebo v nabídce našich produktů se mohou pravidelně objevovat odkazy na webové stránky nebo jiné externí zdroje řízené třetími stranami. Pokud k těmto externím zdrojům prostřednictvím uvedených odkazů přejdete, mějte na paměti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Ve chvíli, kdy tyto webové stránky a zdroje využíváte, platí tyto zásady i pro vás. Než proto na externích webových stránkách uvedete jakékoli osobní údaje, dobře si jejich zásady prostudujte.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit. Datum poslední změny Zásad ochrany soukromí vždy uvedeme. Pokud dojde k výrazným změnám, všechny takové změny zdůrazníme a pokusíme se vás o nich přímo informovat, pokud to bude možné. Starší verze těchto Zásad ochrany soukromí budeme uchovávat v archivu pro vaši kontrolu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem 25. 5. 2018.