0
0Košík

Ochrana osobních údajů

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobních údajů

Využíváte-li služeb společnosti VEDE s.r.o. (dále jen „společnost“), resp. objednáváte-li zboží prostřednictvím internetového obchodu www.vede.cz, svěřujete nám své údaje. V těchto Zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Úvodní informace

Naše společnost se zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků, partnerů, dodavatelů a návštěvníků svých webů a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabízených služeb.

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce. Naše společnost prohlašuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů.

Veřejné webové stránky společnosti jsou přístupné na internetu bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V některých případech však potřebujeme my nebo naši partneři získat určité informace, abychom vám mohli poskytovat odpovídající a úplné služby.

Pokud budete chtít tyto údaje poskytnout (například jméno, adresu, e-mailovou adresu), před jejich odesláním budete informováni, jak budou údaje použity. Během registrace získáme váš souhlas ke shromažďování, ukládání, zpracování a přenosu osobních údajů třetím stranám.

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?

To je jednoduché. Poskytujeme zboží a služby, které jsou určeny vám, zákazníkům, a pro realizaci obchodních transakcí jsou Vaše osobní údaje nezbytné. Údaje používáme za účelem vylepšení nabídky produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k poskytování bezplatných nabídek, abychom je mohli i nadále poskytovat zdarma.

Údaje, pomocí kterých bychom vás mohli identifikovat, označované jako osobní údaje, používáme k následujícím účelům:

• abychom vám mohli umožnit nakupování, poskytnout přístup ke službám nebo vás zapojit do nabízených činností;
• abychom vám mohli poskytovat informace o novinkách, o nabízeném zboží, produktech i službách a další požadované informace;
• abychom mohli do vašeho zařízení odesílat zprávy o službách;
• abychom vám mohli zasílat novinky, informační e-maily nebo jiné informace týkající se naší společnosti;
• abychom vám mohli nabízet zajímavé speciální možnosti, mimo jiné nabídky produktů a služeb třetích stran.

Údaje, pomocí kterých vás není možné identifikovat, označované jako neosobní údaje, používáme k různým účelům, mimo jiné k vylepšování našich produktů a služeb a k poskytování bezplatných nabídek. Konkrétně můžeme neosobní údaje používat k vytváření anonymních datových profilů a zajišťování marketingu šitého na míru, generování souhrnných statistických údajů a k vylepšování a správě našich stávajících produktů a vytváření nových produktů.

Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Můžete si ovšem být jisti, že informace, které shromažďujeme, budeme chránit. Objednáním námi nabízeného zboží nebo služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a sdílením vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Pokud konkrétní produkty neuvádějí jinak, týkají se tyto Zásady všeho námi nabízeného zboží a služeb společnosti.

Údaje shromažďujeme třemi způsoby, a to když nám je poskytnete sami, automaticky při používání našich webových stránek, a nebo když jsou nám předány třetími stranami. Většina z automatického shromažďování údajů probíhá prostřednictvím souborů cookie a signálů sledování. Chcete-li se dozvědět více o tom, co jsou soubory cookie nebo signály sledování, klikněte na tento odkaz.

Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce webu naší společnosti. Naše společnost za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Naše společnost používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu. Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google.

Portál Heureka.cz: jako provozovatel obchodu VEDE.cz jsme oprávněni předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Portál Zboží.cz: jako provozovatel obchodu VEDE.cz jsme oprávněni předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Zboží.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu služby Seznam Zboží.cz „Pokročilé měření konverzí“ poskytovaného společností Seznam.cz, a.s., do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Zboží.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Zboží.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek služby „Pokročilé měření konverzí“ dostupných na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/podminky-pokrocile-mereni-konverzi.

Provozovatel portálu Zboží.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu Pokročilé měření konverzí, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Zboží.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. 

Jaké údaje shromažďujeme?

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Některé osobní údaje můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a pokud platíte kreditní (platební) kartou, pak také vaše platební údaje. Shromažďujeme je, když:

• si vytvoříte uživatelský účet, zadáte objednávku nebo registrujete produkt;
• žádáte o podporu produktu nebo jinou službu;
• žádáte o poskytnutí informací o produktech;
• účastníte se průzkumů.

Některé neosobní údaje můžeme shromažďovat automaticky, když používáte naši webovou stránku nebo produkty. Tyto informace mohou zahrnovat některé nebo všechny následující typy informací:

• IP adresa;
• uživatelské jméno a název účtu a související údaje;
• telefonní číslo;
• číslo karty SIM (Subscriber Identification Module);
• ID čísla zařízení, včetně ID počítače, IMEI a/nebo MEID;
• geografická poloha podle informací ze systému GPS, sítě Wi-Fi nebo komunikační sítě.

Pokud shromažďované údaje nepotřebujeme k zajištění osobně identifikovatelných charakteristik, anonymizujeme je a ukládáme způsobem, pomocí kterého vás nebude možné identifikovat. Například když shromažďujeme údaje o vaší IP adrese, můžeme vaši IP adresu anonymizovat skrytím poslední skupiny číslic (např. změnou řetězce 192.168.1.1 na 192.168.1.XXX).

Shromažďujeme také různé typy údajů, označovaných jako neosobní údaje, pomocí kterých není možné vás identifikovat. I když není možné uvést zde všechny typy neosobních údajů, které shromažďujeme, snažili jsme se vám poskytnout obecný přehled typů neosobních údajů, které shromažďujeme, a příklady, které vám pomohou je lépe pochopit.

Neosobní údaje shromažďujeme zejména za účelem vylepšování našich produktů a služeb. Zahrnují například informace o tom, kde se naše zboží či služby používají, včetně přibližné polohy, PSČ, kódu oblasti, časového pásma a adresy URL, ze které jste se k našim produktům dostali.

Sdílíme vaše údaje?

Ano, i když to, kdy a jak je sdílíme, závisí na tom, zda se jedná o osobní nebo neosobní údaje. Naše společnost může sdílet neosobní údaje se třetími stranami a může zveřejňovat sloučené nebo anonymní informace. Neprodáváme ani nepronajímáme vaše osobní údaje třetím stranám.

Určité osobní údaje můžeme sdílet (jak je popsáno níže) zejména s poskytovateli hledání a vybranými prodejci, distributory a dalšími partnery, kteří poskytují služby naším jménem.

Někteří naši poskytovatelé hledání od nás mohou požadovat sdílení vaší úplné IP adresy, aby mohli lépe zpracovat vaše dotazy. Poskytovatelé hledání mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se uplatňují pro soukromí těchto požadavků. Doporučujeme vám přečíst si tyto zásady ochrany osobních údajů, než tyto služby využijete.

Některé vaše osobní údaje, například vaši e-mailovou adresu, můžeme sdílet s vybranými prodejci, distributory a dalšími partnery, aby vás mohli kontaktovat naším jménem s nabídkou zboží, služeb či jiných nabídek, které by pro vás a pro vás mohly být důležité, nebo v rámci poskytování místní technické a zákaznické podpory.

Výměna informací s třetími stranami probíhá vždy na základě dohodnutých smluv a dohod o utajení. Naše společnost provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Tímto Vás ujišťujeme, že ke sdílení vašich údajů si vyžádáme Váš souhlas v případech kdy tak stanoví zákon. Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

• je-li to nutné k dodání produktu nebo služby, kterou požadujete, například s poskytovatelem platební karty, kterého používáme ke zpracování transakce platební karty;
• je-li to povoleno zákonem nebo nutné k dodržení platných zákonných procesů;
• je-li to nutné k ochraně osobní bezpečnosti, majetku nebo jiných práv veřejnosti, společnosti, nebo jejích zákazníků či zaměstnanců;
• v souvislosti s prodejem celého nebo části našeho podniku. Budeme-li vaše osobní údaje muset z právních důvodů sdělit třetí straně, vynaložíme přiměřenou snahu, abychom vás o tom předem informovali, pokud to ovšem nebude v rozporu se zákonem. Pokud se staneme součástí fúze, akvizice nebo prodeje majetku, budeme dodržovat tyto Zásady ochrany soukromí a všichni dotčení uživatelé budou informováni, pokud předáme jakékoli osobní údaje třetí straně nebo pokud se v důsledku takové akce stanou osobní údaje předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

Použití a získávání informací souvisejících s prostředími sociálních sítí

Naše společnost používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Twitter, Facebook a Google+, za účelem používání a získávání informací.

Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě.

Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá naše společnost přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Je to obvyklé v situaci, kdy vyberete příslušný web a zajímáte se o produkt nebo přenos informací o naší společnosti.

Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka „To se mi líbí“) nebo přidávání komentářů.

Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko „To se mi líbí“ ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

• IP adresa
• Informace o prohlížeči a operačním systému
• Rozlišení obrazovky
• Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
• Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
• Adresa URL aktuální stránky

Naše společnost nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích, pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, nejsou tyto údaje předmětem těchto Zásad ochrany soukromí. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů.

V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá naše společnost, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí.

Sociální síť Webová adresaZásady ochrany osobních údajů 
Twitter https://twitter.com Zásady ochrany osobních údajů služby Twitter 
Google https://www.google.com Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google 
YouTube https://www.youtube.com Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube 
LinkedIn https://www.linkedin.com Zásady ochrany osobních údajů služby LinkedIn 
Facebook https://www.facebook.com Zásady ochrany osobních údajů služby Facebook 
Pinterest https://pinterest.com Zásady ochrany osobních údajů služby Pinterest 

Veškerý obsah, který publikujete v prostředích těchto sociálních sítí, je veřejně přístupný v rámci naší společnosti i mimo ni.

Při získávání informací (dolování dat a profilování) bude naše společnost pravidelně analyzovat prostředí sociálních sítí za účelem získání informací pro marketingové účely na základě existujících kontaktů kvůli vylepšení dat a nových kontaktů kvůli získání dat. Tato činnost probíhá automaticky. Tímto způsobem může naše společnost získávat osobní údaje nebo informace z veřejně přístupných zdrojů, pro které již z minulosti existuje souhlas nebo pro které nebyl z vaší strany udělen přímý souhlas ke shromažďování a ukládání dat.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou soukromí?

Naše společnost bere ochranu osobních údajů a osobní práva vážně, bude vás v takových případech před použitím takových údajů nebo informací informovat o původu a kategorii shromažďovaných dat a požádá o váš souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním. Souhlas, který jste udělili naší společnosti, můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme). Upozornění: Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž splnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout. Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu jednoho roku od chvíle, kdy přestanete být zákazníkem (obvykle je však neuchováváme déle, než je nutné za účelem, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny). Máte právo zakázat používání nebo shromažďování určitých dat, včetně osobních a neosobních údajů.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit. Nezapomeňte však, že naše e-mailová sdělení mohou obsahovat důležité či užitečné informace o zboží či službách, které používáte.

Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení.

Změny v politice společnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit. Datum poslední změny Zásad ochrany soukromí vždy uvedeme. Pokud dojde k výrazným změnám, všechny takové změny zdůrazníme a pokusíme se vás o nich přímo informovat, pokud to bude možné. Starší verze těchto Zásad ochrany soukromí budeme uchovávat v archivu pro vaši kontrolu.

Jaké údaje nezjišťujeme, ani neshromažďujeme?

Naše společnost nezjišťuje ani neshromažďuje citlivé údaje. Mezi citlivé údaje patří:

• zájem o aktivity pro dospělé (např. alkohol, hazardní hry, seznamovací služby sexuálního charakteru, pornografie atd.) nebo účast na nich,
• sexuální chování či orientace (například domněnka o sexuální orientaci uživatele odvozená z návštěvy na konkrétním webu),
• informace o rase nebo etniku, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení rasové nebo etnické identity,
• politické názory nebo přesvědčení (s výjimkou informací o veřejné registraci voličů v USA), například z webů nebo aplikací, které od uživatelů vyžadují potvrzení politického postoje nebo tato potvrzení ukládají,
• členství v odborech, například na základě návštěvy uživatele na webu nebo v aplikaci odborů,
• náboženské vyznání či přesvědčení, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení o náboženském vyznání či přesvědčení,
• nepříznivý finanční stav nebo situace (například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel nízké úvěrové hodnocení nebo velké dluhové zatížení),
• zdravotní nebo lékařské informace, například z webů nebo aplikací nabízejících zboží a služby konkrétní skupině uživatelů podle zdravotního stavu,
• status dítěte mladšího 13 let,
• domnělé či skutečné spáchání trestného činu, například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel záznam v trestním rejstříku,
• rozvod či odloučení manželů, například z webů či aplikací pro rozvodové právníky nebo rozvodové poradenství

Jak se s námi spojit?

Máte-li k těmto Zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@vede.cz nebo dle pokynů, jež najdete ve svém produktu nebo službě. Můžete se na nás obrátit také poštou na adrese sídla společnosti.

Co ještě byste měli vědět?

Na našich webových stránkách nebo v nabídce našich produktů se mohou pravidelně objevovat odkazy na webové stránky nebo jiné externí zdroje řízené třetími stranami. Pokud k těmto externím zdrojům prostřednictvím uvedených odkazů přejdete, mějte na paměti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Ve chvíli, kdy tyto webové stránky a zdroje využíváte, platí tyto zásady i pro vás. Než proto na externích webových stránkách uvedete jakékoli osobní údaje, dobře si jejich zásady prostudujte.


Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem 31. 10. 2017.