Klimatická třída

Určuje, do jakého teplotního rozmezí okolního prostředí je možno umístit lednici či mrazák, tak aby byl zaručen neporuchový a hospodárný provoz. Jednotlivé klimatické třídy mají svá pevná rozmezí teplot:

SN: teplota pracovního prostředí se může pohybovat v pásmu +10 až +32 °C

N: teplota pracovního prostředí se může pohybovat v pásmu +16 až +32 °C

ST: teplota pracovního prostředí se může pohybovat v pásmu +18 až +38 °C

T: teplota pracovního prostředí se může pohybovat v pásmu +18 až +43 °C