Horkovzduch

Pomocí ventilátoru je rozháněn vzduch uvnitř mikrovlnky – ta tím pádem může nahradit (až na velikost) klasickou horkovzdušnou troubu.