Příkon max.

U sporáků s elektrickou deskou a u elektrických varných desek bývá příkon cca 6000 až 10000 W. Pro spotřebiče s příkonem nad 3600 W (pro 16 A jistič) či nad 2300 W (pro 10 A jistič) je většinou třeba zajistit přívod elektřiny třífázovým napájením o napětí 400 V.