Varovný signál lednice

Upozorňuje na nezavařené dveře a na zvýšenou teplotu v chladničce.