Energetická třída

Energetická třída vyjadřuje, kolik elektrické energie přístroj spotřebuje. Energetické třídy jsou definovány legislativou Evropské unie, přičemž spotřebiče z vybraných kategorií musí být označeny energetickým štítkem s uvedením příslušné třídy. Evropská unie postupně zakazuje výrobu a prodej méně úsporných spotřebičů. Nejúspornější je třída A. Znaménko + znamená větší úsporu energie (čím více +, tím větší úspora). V současné době se setkáváme i s neoficiálním značením např. A-50%, což znamená až 50% úsporu energie oproti třídě A.

Chladící spotřebiče: 1.7.2010 vstoupil v platnost zákaz prodeje chladniček a mrazniček třídy B, C a horší, od 1.7.2012 je regulován prodej spotřebičů třídy A, přičemž od roku 2013 je možné prodávat přístroje alespoň s energetickou třídou A+. Nejúspornější spotřebiče jsou v energetické třídě A+++. Na energetickém štítku naleznete kromě energetické třídy i údaj o roční spotřebě energie (kWh), hlučnost a údaje o objemu spotřebiče. U vinoték nalezneme údaj o kapacitě vyjádřený počtem standardních lahví vína.

Myčky nádobí: Nejúspornější myčky jsou dle energetických štítků EU v energetické třídě A+++. Na štítku dále naleznete údaj o roční spotřebě energie (kWh, počítá se 280 standardních cyklů), roční spotřebu vody, hlučnost, kapacitu mytí a třídu účinnosti sušení. Všechny myčky nádobí musí mít třídu účinnosti mytí A, ta se proto na štítku již neuvádí.

Pračky: Nejúspornější pračky jsou dle energetických štítků EU v energetické třídě A+++. Na štítku dále naleznete údaj o roční spotřebě energie (kWh, počítá se 220 standardních pracích cyklů), roční spotřebu vody, hlučnost při praní a odstřeďování, kapacitu praní (v kg) a třídu účinnosti odstřeďování. Všechny pračky s kapacitou větší než 3 kg musí mít třídu účinnosti praní A, ta se proto na štítku již neuvádí.

Sušičky: Nejúspornější sušičky jsou dle energetických štítků EU v energetické třídě A+++. Na štítku dále naleznete údaj o roční spotřebě energie (kWh, počítá se 160 cyklů sušení při standardním programu), informaci o druhu sušičky (ve většině případů se jedná o sušičky kondenzační), kapacitu sušení (v kg), čas trvání standardního cyklu, údaj o hlučnosti a třídu účinnosti kondenzace (u kondenzačních sušiček).

Vysavače: Na základě nařízení Evropské Unie má každý prodejce od 1.9.2014 povinnost opatřit vysavače energetickými štítky. Na nich naleznete následující údaje: energetická třída (A až G), průměrná roční spotřeba energie (počítá se 50 cyklů vysátí plochy 74 m2), třída prachových emisí (množství prachu ve vzduchu vyfukovaném vysavačem, A až G), hlučnost (opravdu tichý vysavač má hodnotu 69 dB (A) nebo nižší), třída účinnosti vysávání koberců (čisté a hygienické koberce zajistí vysavač s účinností vysávání koberců třídy C nebo lepší), třída účinnosti vysávání tvrdých podlah (opět je ideální alespoň třída C).

Pečící trouby a sporáky: od 1.1.2015  mají prodejci povinnost označovat en. štítky rovněž elektrické a plynové trouby. Kromě údaje o spotřebě energie na jeden cyklus (v kWh) lze ze štítku vyčíst i třídu energetické účinnosti. Nejúspornější trouby jsou ve třídě A+++, nejméně úsporné ve třídě D. Na štítku dále najdeme využitelný objem trouby v litrech a také typ zdroje (elektřina/plyn).

Odsavače par: od 1.1.2015 mají prodejci povinnost označovat en. štítky rovněž odsavače par (digestoře). Kromě údaje o spotřebě energie za jeden rok (v kWh za rok) lze ze štítku vyčíst i třídu energetické účinnosti. Nejúspornější odsavače jsou ve třídě A, nejméně úsporné ve třídě E. Dále lze ze štítku vyčíst třídu účinnosti dynamiky proudění (A až G), třídu účinnosti osvětlení (A až G), třídu účinnosti filtrace mastnost (A až G) a také hlučnost.