0
0Košík

Vrácení zboží

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Jakožto spotřebitel máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z našich výdejních míst. Přesné informace o možnostech odstoupení od smlouvy si přečtěte v obchodních podmínkách, respektive v reklamačním řádu.

Pokud nejste konečný spotřebitel a zboží tedy nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, (tzn. nákupní doklad je na Vaše IČ), právo na odstoupení od kupní smlouvy Vám nevzniká.

Kde zboží vrátit

Vaše právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:

VEDE, s.r.o., Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most.

Zboží můžete na této adrese vrátit také osobně, a to v pracovní dny mezi 9. a 18. hod. Nabízíme rovněž možnost svozu zboží přepravní společností, a to za částku 399 Kč.

Obsah zásilky

Při odstoupení od smlouvy musí zásilka obsahovat:

  • kompletní nepoškozené zboží včetně veškerého příslušenství, dokumentace apod.
  • originál nákupního dokladu
  • písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy (vzor zde)
  • dárkové předměty, pokud byly součástí objednávky vraceného zboží

Nakládání se zbožím

Vracené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození (dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky). Zboží uveďte pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zboží samozřejmě můžete být před vrácením použito, nemělo by ovšem dojít k jeho zjevnému opotřebení.

Obal zboží sice není předmětem koupě ani součástí koupené věci, přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Jejich účtování předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Vrácení peněz

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet vedený v CZK co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, podmínkou je doručení zboží na naší adresu (popř. výdejní místo). Dovolujeme si Vás upozornit, že náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Příslušnou částku vracíme přednostně způsobem, který užil kupující při předchozím převodu, zejména tedy v hotovosti na prodejně nebo převodem na účet udaný kupujícím vedený v CZK u bankovního ústavu domicilovaného v České republice. V případě vrácení peněz převodem na účet vedený v zahraniční měně nebo účet vedený u bankovního ústavu, jenž není domicilován v České republice, jsme v souladu s článkem 19 směrnice Evropské unie č. 23/2011 Sb., o spotřebitelských právech, oprávněni započíst oproti vrácené částce náklady, které vynaložíme v souvislosti s tímto způsobem vrácení (viz obchodní podmínky).

Dodržení 14denní lhůty

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních), a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, nebo samotné doručení odstoupení od smlouvy i se zbožím. Zejména v případě zaslání odstoupení poštou je důležité si uvědomit, že podstatné je doručení ve 14denní lhůtě, nikoliv odeslání.